“Het geheim van crisismanagement is niet goed versus slecht.
Het is het voorkomen dat het kwaad erger wordt."

- John F. Kennedy -

Wat is preventieve mediation?

Sluimerende spanningen, moeizame communicatie, een samenwerking die steeds stroever wordt; het leidt af en je verliest je werkplezier. Vaak weet je eigenlijk al een tijdje dat er iets moet gebeuren. Maar hoe bespreek je het als er nog geen echt conflict is? Preventieve mediation is tijdig ingrijpen bij spanningen.

Voordeel van preventieve mediation: je bent er op tijd bij

Preventieve mediation is een effectief instrument om spanningen/irritaties in de samenwerking sneller (in een vroeg stadium van het conflict) bespreekbaar te maken en op te lossen. De spanningen zijn nog niet verstard in een conflict.

Vaak lukt het al om binnen enkele gesprekken tot werkbare afspraken te komen. Want juist in de beginfase van het conflict is de kans nog heel groot dat jullie tot een oplossing komen die voor jullie werkbaar is. Door een samenwerkingsprobleem of een conflict vroegtijdig aan te pakken escaleert het niet verder en kan veel negatieve energie worden voorkomen.

Wat kunnen jullie van mij verwachten?

Als mediator begeleid ik de communicatie en onderhandelingen tussen jullie om zo op basis van wederzijdse belangen tot een voor jullie optimale uitkomst te komen. Daarom is er aandacht gekomen voor de mogelijkheid mediation in een vroeger stadium en - zo mogelijk - preventief toe te passen. Dat houdt in: niet pas oplossen als er een conflict is, maar dat juist vóór zijn.

Behoefte aan tijdige begeleiding om erger te voorkomen?

Neem contact op