"Familie hoort onze veilige haven te zijn.
Soms is het een plek van het diepste verdriet ."

- Iyanla Vanzant -

Familieconflicten

Relaties tussen familieleden zijn soms complex en kunnen leiden tot onenigheid en conflicten. De emoties lopen hoog op en het wantrouwen groeit. De partijen komen zo tegenover elkaar te staan, dat het niet meer lukt om het conflict onderling uit te praten en op te lossen. Tijdens de mediation worden zowel de emotionele als de zakelijke kant van het conflict besproken.
Familiemediation richt zich vooral op de praktische kanten van het conflict en probeert hier ook een praktische oplossing voor te vinden. Omdat er ook ruimte is voor onderliggende emoties en wederzijds begrip, helpt familie mediation wel om de relatie tussen familieleden weer te herstellen.
Wie er partij zijn in een conflict, kan behoorlijk verschillen. Familieleden, kinderen, erfgenamen, bewindvoerders, ex-echtgenoten. Iedereen die bij het conflict is betrokken, neemt deel aan de mediation.

De vier stappen bij familiemediation

Informatiegesprek en mediationovereenkomst
In dit gesprek leg ik uit wat mediation is en wat jullie kunnen verwachten. Daarna tekenen jullie een mediationovereenkomst. Hierin spreek je af dat de gesprekken vertrouwelijk zijn, dat je op basis van vrijwilligheid aan tafel zit en dat je je actief inzet om tot een oplossing te komen.

Verkenningsfase
In deze fase vertelt ieder van de partijen aan tafel zijn of haar kant van het verhaal. Het is aan mij om ervoor te zorgen dat de partijen voldoende gelegenheid krijgen om relevante zaken te benoemen totdat alle standpunten en belangen duidelijk zijn.

Onderhandelingsfase
Jullie komen allebei met mogelijke oplossingen. Hierbij houd je in je achterhoofd dat de oplossing voor jullie allebei goed moet zijn. Op deze manier maken jullie alle afspraken die nodig en duurzaam zijn.

Afspraken vastleggen
Nadat alle afspraken naar ieders tevredenheid zijn gemaakt, worden de afspraken vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

Wat kunnen jullie van mij verwachten?

Als register mediator begeleid ik jullie om via gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. Ik zorg ervoor dat je kunt vertellen wat je dwars zit en dat je elkaar weer kunt horen. Ieders behoeften, zorgen en wensen komen op tafel en worden zorgvuldig afgestemd. Er is ruimte voor emoties met respect voor elkaars verschillen. Ik bemoei mij niet zozeer met de inhoud van het conflict maar leid het gesprek in goede banen, zodat er in vastgelopen gesprekken weer ruimte komt voor nieuwe inzichten en mogelijke oplossingen die voor alle partijen goed voelen.

Behoefte aan begeleiding bij een conflict in de familie?

Neem contact op