"Herstel begint vanaf het donkerste moment."

- John Major -

Scheiden is emotie

Scheiden betekent dat er in een moeilijke tijd belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Vaak zorgt scheiden voor onzekerheid over de toekomst. Om zo goed mogelijk uit elkaar te gaan zijn rust, overzicht en de juiste beslissingen van groot belang. Mediation bij echtscheiding is gebaseerd op de wil om samen tot goede afspraken te komen. Dit verloopt in het algemeen soepeler dan een proces bij de rechter. Er zijn geen winnaars of verliezers. Jullie hebben de afspraken samen gemaakt. Hierdoor is de kans ook groter dat de afspraken duurzaam zijn.

Wat kunnen jullie van mij verwachten?

Als gespecialiseerd Familie Mediatior én Financieel Echtscheidingsadviseur bied ik jullie de volledige begeleiding om de scheiding van a tot z te regelen.

Ik breng samen met jullie de situatie in kaart en alle relevante onderwerpen bespreken we. Dit doe ik volgens een duidelijke structuur met alle aandacht voor de emotionele, financiële en juridische zaken. Daarbij geef ik uiteraard de benodigde informatie en opties, zodat er goede keuzes worden gemaakt.

mediator_klein

Hoe ziet het mediationproces bij scheiding eruit?

Een gestructureerde aanpak

Toelichting mediationproces

Een gestructureerde aanpak
Informatiegesprek (optioneel)
In een eerste (optioneel) informatiegesprek vertel ik wat jullie van mij kunnen verwachten en hebben jullie de gelegenheid om vragen te stellen.

Mediationovereenkomst
In het eerste mediationgesprek nemen we de voorwaarden van de mediation door en maken we duidelijke afspraken over wat er van beide partijen wordt verwacht. Dit leggen we vast in de mediationovereenkomst. In deze overeenkomst worden praktische en relevante zaken met betrekking tot de mediation vastgelegd.

Inventarisatie
Jullie leveren alle relevante stukken aan op basis waarvan ik een goede inventarisatie kan maken.

Ieders kant van het verhaal
Ik hoor graag het verhaal vanuit ieders eigen perspectief. Ieder van jullie bepaalt hierin de relevante zaken die besproken moeten worden. Het is niet aan mij om een oordeel te vormen. Het is mijn taak om ieder van jullie voldoende gelegenheid te geven om het verhaal te doen.

Financieel
De financiën is een belangrijk onderdeel van de scheiding. Hierbij moet u denken aan de verdeling van het vermogen, eventuele schulden, de verdeling van het pensioen, de woning, hypotheek en afspraken over kinder- en/of partneralimentatie. Alle afspraken die jullie over de financiën worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

Kinderen
Wanneer jullie minderjarige kinderen hebben, is het verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Dit plan wordt samen met het echtscheidingsconvenant ingediend bij de rechtbank. In het ouderschapsplan kunnen jullie alles opnemen wat voor jullie van belang is rondom de opvoeding en verzorging van de kinderen.

Afronding en ondertekening van de stukken
Wanneer alles wat voor jullie van belang is is vastgelegd in he echtscheidingsconvenant en (in het geval van minderjarige kinderen) het ouderschapsplan wordt de mediation afgerond en worden de stukken ondertekend.

Echtscheidingsverzoek rechtbank en inschrijving Burgerlijke Stand
Via een advocaat wordt het gemeenschappelijk verzoek voor een echtscheiding ingediend bij de rechtbank. Bij dit verzoek wordt het echtscheidingsconvenant en eventuele ouderschapsplan toegevoegd. De rechter neemt het verzoek tot echtscheiding in behandeling. Vervolgens neemt de rechter het echtscheidingsconvenant en eventuele ouderschapsplan op in een echtscheidingsbeschikking. Dit is een schriftelijke uitspraak van de rechter, waarin staat dat hij of zij jullie toestemming geeft om van elkaar te scheiden. Na de uitspraak van de rechter, moet deze worden opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. De advocaat regelt dat de beschikking wordt ingeschreven in de registers. Van deze inschrijving ontvangen jullie van mij een bevestiging. Daarna bent u officieel gescheiden.

Behoefte aan een gestructureerde begeleiding om jullie scheiding van a tot z te regelen?

Neem contact op