"Conflicten zijn onvermijdelijk,
het laten escaleren is optioneel."

- Max Lucado -

Wat is mediation?

Bij mediation probeer je samen met de andere partij tot een oplossing te komen onder begeleiding van een mediator. Het doel is een oplossing tot stand te laten komen waarin beide partijen zich kunnen vinden. Mediation heeft een informeel karakter; Er is deskundige begeleiding waardoor iedereen tijdens de gesprekken aan bod komt; je hebt beiden inspraak; Beide partijen denken in opties, mogelijkheden om te komen tot de gewenste gezamenlijke oplossingen. Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt.

Voordelen van mediation

Een groot voordeel van mediation is dat het veelal een betere en aanmerkelijk snellere en goedkopere manier om een oplossing van een (dreigend) conflict te realiseren, dan bijvoorbeeld een juridische procedure. In mediation wordt een situatie gecreëerd waarin partijen die met elkaar in conflict zijn, echt naar elkaar luisteren en zo mogelijk begrip hebben voor elkaar.

Omdat je samen naar een oplossing zoekt, sluit deze vaak goed aan op de wensen van beide partijen. Hierdoor houdt de oplossing langer stand. Dat is belangrijk, want vaak kom je elkaar weer tegen. Bijvoorbeeld na een scheiding wanneer je samen voor de kinderen blijft zorgen.

Wanneer is mediation een goede keuze?

In principe lenen alle grote en kleine conflicten zich voor mediation. Het maakt niet uit of het gaat om conflicten tussen kleine of grote ondernemingen, arbeidsgeschillen, familiezaken, burenruzies, consumentenzaken of om conflicten met de overheid.

Als ADR-geregistreerd mediator en gespecialiseerd familie mediator richt ik mij met name op echtscheidingen en familiezaken.

Mijn rol als mediator

Als mediator zorg ik ervoor dat ieders behoeften, zorgen en wensen op tafel komen en zorgvuldig worden afgestemd. Daarnaast stimuleer en begeleid ik jullie bij het creatief zoeken naar een oplossing van het conflict. Het is niet aan mij om een oordeel te vormen. Als mediator heb ik een onpartijdige rol; ik ben er voor beide partijen. Kenmerkend voor mediation is ik mij als mediator niet of nauwelijks met de inhoud van het conflict bemoei, maar dat ik mij vooral richt op het bewaken en het faciliteren van het proces.

In conflict en behoefte aan een duurzame oplossing?

Neem contact op